Basic Kanji Book 1 (Luyện Kanji)

Basic Kanji Book 1 (Luyện Kanji)

19/02/2020
115 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Basic Kanji Book l&agrave; một gi&aacute;o tr&igrave;nh luyện Kanji rất tốt với c&aacute;c chữ Kanji được sắp xếp theo chủ đề đồng thời c&oacute; rất nhiều b&agrave;i tập để luyện tập. Kaoruri sẽ t&oacute;m tắt c&aacute;c b&agrave;i học của Basic Kanji Book mỗi ng&agrave;y để ch&uacute;ng ta c&oacute; học thật nhanh v&agrave; dễ d&agrave;ng nh&eacute;.</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện