Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LẮP ĐẶT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, ĐIỀU HÒA TẠI NHẬT

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LẮP ĐẶT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, ĐIỀU HÒA TẠI NHẬT

Thưởng 2 lần 1 năm

Vé máy bay khứ hồi về Việt Nam 1 năm 1 lần

Thử việc 6 tháng lương không đổi

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ - ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ - ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI NHẬT

𝐿𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛: 175,000 yên ~ 35 triệu đồng (chưa tính tăng ca, ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ)

1 năm 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 2 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 và 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 1 𝑙𝑎̂̀𝑛

Học phí2,600đ
TUYỂN DỤNG THỢ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT

TUYỂN DỤNG THỢ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT

 Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Cơ Sở (CẤP 2) trở lên

𝐿𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛: 160,000 yên (chưa tính tăng ca, ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ)

𝑇𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎: 1,150 yên/h - tăng ca khoảng 20h/tháng

𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔: 3 năm