TUYỂN DỤNG THỢ HÀN LÀM VIỆC TẠI NHẬT

TUYỂN THỰC TẬP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT

𝑁𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀: Cơ Khí - Thợ Hàn bán tự động

Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐: FUKUOKA

Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔: 8 NAM

𝒀𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖:

🔴 Tuổi: 18 - 35

🔴 Học vấn: Tốt nghiệp Trung học Cơ Sở (CẤP 2) trở lên

🔴 Chịu khó, nhanh nhẹn, hòa đồng, vui vẻ

🔴 Đảm bảo sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, viêm gan B, lao phổi, HIV,...

𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈:

𝐿𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛: 160,000 yên (chưa tính tăng ca, ngày nghỉ cuối tuần và các ngày lễ)

𝑇𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎: 1,150 yên/h - tăng ca khoảng 20h/tháng

𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔: 3 năm

𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑝ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛: Tháng 7/2022

𝐻𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑝ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛: ONLINE

𝐷𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉𝑛ℎ: Cuối năm 2022

p/s: Đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 6 𝑻𝑻𝑺 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 đ𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄

𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̆́𝒕 𝒃𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒐̛̉ 𝑲𝑻𝑿

𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂:

Tin liên quan