Tiêu đề Thời gian làm bài Lịch thi Đang online
Bài thi N5 60 phút Thứ hai, ngày 14/9/2020
Bài thi N4 90 phút Thứ ba, ngày 2/6/2020
Thi thử JLPT 90 phút Thứ hai, ngày 12/7/2021
Bạn cần đăng nhập để tiến hành thi thử.