COMBO

COMBO SƠ TRUNG CẤP N5 N4 N3

COMBO SƠ TRUNG CẤP N5 N4 N3

 • Thời gian: 10 - 18 tháng
 • Tặng full bộ giáo trình N5 - N4 - N3
 • Tặng 12 secsion học 1vs1 vơi giáo viên, trị giá 200k/secsion
 • Tặng lớp giao tiếp 100% GV Bản ngữ khi có lớp
 • Đã bao gồm ôn luyện thi Năng lực Nhật ngữ
 • Được học lại nếu không đậu các kỳ thi quốc tế
Học phí: 22,600,000đ
Giá ưu đãi: 18,000,000đ
COMBO SƠ TRUNG CẤP N4 - N3

COMBO SƠ TRUNG CẤP N4 - N3

 • Tiếng Nhật Sơ - Trung Cấp
 • Thời gian: 7 - 12 tháng
 • Tặng full bộ giáo trình N4 - N3
 • Đã bao gồm ôn luyện thi Năng lực Nhật ngữ
 • Được học lại nếu không đậu các kỳ thi quốc tế
Học phí: 15,560,000đ
Giá ưu đãi: 12,000,000đ
COMBO SƠ CẤP N5 - N4

COMBO SƠ CẤP N5 - N4

 • Tiếng Nhật Sơ Cấp
 • Thời gian: 6 - 12 tháng
 • Tặng full bộ giáo trình N5 - N4
 • Đã bao gồm ôn luyện thi Năng lực Nhật ngữ
 • Được học lại nếu không đậu các kỳ thi quốc tế
Học phí: 12,890,000đ
Giá ưu đãi: 10,000,000đ