HỌC BỔNG

HỌC BỔNG BÁO YOMIURI NĂM 2024

HỌC BỔNG BÁO YOMIURI NĂM 2024

 • Tuyển sinh kỳ tháng 4,7,10 hàng năm. ( kỳ tháng tư cam kết đỗ visa 100%)
 • Học bổng toàn phần về học phí và ký túc xá
 • Được nhận thêm lương hàng tháng từ Học Bổng Báo
 • Thời gian học và làm việc Học bổng Báo từ 12 tháng - 24 tháng
HỌC BỔNG NHÀ HÀNG SUKIYA (MỚI)

HỌC BỔNG NHÀ HÀNG SUKIYA (MỚI)

    Học phí năm đầu 296,000 yên, trong đó 120,000 yên sẽ được hoàn trả lại cho học sinh sau khi tốt nghiệp đã quyết định được hướng đi tiếp theo.
    Toàn bộ học phí còn lại sẽ được「Nhà hàng Sukiya」chi trả. Bên cạnh đó, hàng tháng học sinh còn được nhận về tay mức lương khoảng 95,000 Yên

HỌC BỔNG 100,000 YÊN KHI NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG TIẾNG NHẬT TOKYO WORLD

HỌC BỔNG 100,000 YÊN KHI NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG TIẾNG NHẬT TOKYO WORLD

 • Tuyển sinh kỳ tháng 01/2022 và tháng 04/2022
 • Học bổng 100,000 yen khi nhập học tại Trường 
HỌC BỔNG SUKIYA TRƯỜNG TOKYO WORLD

HỌC BỔNG SUKIYA TRƯỜNG TOKYO WORLD

 • Tuyển sinh kỳ tháng 04,7,10. 
 • Học bổng 25,000 yen/ tháng 
 • Học bổng 50,000 yên/ tháng ( yêu cầu có N3 trở lên)
 • Làm tại hệ thống nhà hàng Sukiya
HỌC BỔNG BÁO YOMIURI CỦA TRƯỜNG TOKYO WORLD

HỌC BỔNG BÁO YOMIURI CỦA TRƯỜNG TOKYO WORLD

 • Tuyển sinh kỳ tháng 4,7,10 hàng năm. ( kỳ tháng tư cam kết đỗ visa 100%)
 • Học bổng toàn phần về học phí và ký túc xá
 • Được nhận thêm lương hàng tháng từ Học Bổng Báo
 • Thời gian học và làm việc Học bổng Báo từ 18 tháng - 24 tháng