Từ Tượng Hình - Tượng Thanh Trong Tiếng Nhật

Từ Tượng Hình - Tượng Thanh Trong Tiếng Nhật

03/06/2022
44 LƯỢT TẢI
Hình ảnh
GIỚI THIỆU
<p>Cũng giống như tiếng Việt ,Tiếng Nhật cũng sử dụng rất nhiều từ tượng thanh v&agrave; tượng h&igrave;nh&nbsp;để diễn tả h&agrave;nh động cũng như cảm x&uacute;c của người n&oacute;i v&agrave; trạng th&aacute;i của sự vật sự việc. Việc học một số từ tượng thanh, tượng h&igrave;nh v&agrave; nắm r&otilde; về n&oacute; cũng l&agrave; c&aacute;ch bạn c&oacute; thể hiểu hơn về ng&ocirc;n ngữ tiếng Nhật.&nbsp;</p> <p>Dưới đ&acirc;y, Kiến Minh&nbsp;liệt k&ecirc; một số từ tượng thanh, tượng h&igrave;nh thường d&ugrave;ng trong tiếng Nhật. C&aacute;c bạn&nbsp;nhớ download&nbsp;về&nbsp;để kiếm th&ecirc;m điểm trong đề thi JLPT sắp tới nh&eacute;!</p> <p>Ch&uacute;c c&aacute;c bạn học tốt!</p>
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Trở về trang chủ thư viện