NGỮ PHÁP BÀI 27 - GIÁO TRÌNH MINNANO NIHONGO TIẾNG NHẬT

Hôm nay hãy cùng nhau học ngữ pháp Minna no Nihongo bài 27 nhé! Trong bài 27, chúng ta sẽ học về động từ thể khả năng(可能形) . Nào! Chúng ta cùng học nhé!

 

Động từ thể khả năng.(可能形)

1. Cách chia

*Nhóm I: Là các động từ có vần [ i ] đứng trước ます。Để chuyển sang động từ thể khả năng chỉ cần chuyển [ i ] thành [ e ].

ます

可能形(かのうけい)

およぎます

およげます

よみ ます

よめ ます

いき ます

いけ ます

はしります

はしれます

うたいます

もて ます

もち ます

うたえます

なおします

なおせます

 

 

*Nhóm II:  Bỏ ます thêm られます

 

たべ ます

たべられ ます

おぼえ ます

おぼえられ ます

たて ます

たてられ ます

*Nhóm III:

します → できます

きます → こられます

Chú ý: Tất cả các động từ sau khi chuyển sang thể khả năng đều trở thành động từ nhóm II

Ý nghĩa: Thể hiện khả năng, năng lực làm việc gì đó (Những động từ khi được biến đổi sang thể khả năng sẽ mất đi nghĩa gốc của nó, thay vào đó là từ “có thể”)

* Chú ý: Trong câu, trợ từ [] được chuyển thành [], Các trợ từ khác vẫn giữ nguyên.

Ví dụ:

  • 私は 日本語 話します。Tôi nói tiếng Nhật

→ 私は 日本語 話せます。Tôi có thể nói tiếng Nhật

  • 一人で 病院へ 行きますか。Bạn đi một mình đến bệnh viên à?

→ 一人で病院へ 行けますか。Bạn có thể đi một mình đến bệnh viện không?

Cách dùng: Giống như cách dùng củaV ることができますhọc ở bài 18.

Dùng để chỉ khả năng của ai đó có thể làm được gì.

 

              Ví dụ:

                         

Dùng để chỉ tính khả thi. Ở đâu đó có thể xảy ra việc gì đó.

 

                   Ví dụ: 銀行で お金が 換えられます。Có thể đổi tiền ở ngân hàng.

 

2. Phân biệt 2 động từ rất dễ nhầm lẫn.  ~が見えます聞こえます

 

Hai động từ này chỉ khả năng của mắt, tai một cách tự nhiên. Được dùng khi hình ảnh hay âm thanh đập vào mắt, tai một cách tự nhiên, không liên quan đến khả năng của con người. Tân ngữ của chúng cũng đi với trợ từ [].

Ví dụ:

1) 2階から 山が 見えます。Từ tầng 2 có thể nhìn thấy núi.

2) ここから 波の音が 聞こえます。Từ đây có thể nghe thấy tiếng sóng biển.

 

*Chú ý: Phân biệt với 見られます聞けます

 

Hai động từ này mới chính là thể khả năng (theo đúng quy tắc và ý nghĩa) của 見る 聞く. Thể hiện về khả năng, năng lực thực hiện hành động.

Ví dụ:

             1. 忙しいですから、テレビが 見られません。

            Vì bận nên tôi không thể xem được tivi.

            2. ラジオが  ありませんから、音楽が     聞けません。

            Vì không có đài nên không thể nghe được nhạc.

3. Cách nói chưa thể làm được gì    ~まだ 「V khả năng」~ません

Cách dùng: Thể hiện 1 việc trong thời điểm nói thì chưa thể làm được nhưng sẽ cố gắng để sau này có thể thực hiện được.

Ví dụ:

  • 日本の歌がまだ歌えません。Tôi chưa thể hát được bài hát Nhật
  • 日本語が まだ 上手に 話せません。Tôi chưa thể nói giỏi tiếng Nhật được.

4~しか ~ません

Ý nghĩa: Chỉ

Cách dùng: Thể hiện sự giới hạn trong thực hiện hành động. Động từ đi sau しか luôn chia ở

dạng phủ định. Loại câu này thuộc hình thức phủ định nhưng luôn mang nghĩa khẳng định (người Nhật dùng với ý khiêm tốn).

Chú ý: trước đây chúng ta đã học [だけ] với ý nghĩa là “chỉ”. Sự khác nhau cơ bản ở đây là: [だけ] đi với câu dạng khẳng định, [しか ] đi với câu dạng phủ định

Ngoài ra, [しか ] có thể thay thế cho các trợ từ như [が、を]

 

Ví dụ:      わたしは ひらがなだけ 書けます。

                                                                           ⇒     Tôi chỉ có thể viết được chữ Hiragana.

              わたしは ひらがなしか 書けません。

 

              彼は 英語しか 分かりません。

              Anh ấy chỉ biết tiếng Anh thôi.

 

5. Cách nói 2 điều trái ngược nhau với 2 vế khác nhau N1は~が、N2は~

 

Ý nghĩa: N1 thì , nhưng N2 thì

Cách dùng: Dùng để thể hiện 2 điều trái ngược hoan toàn, thường là về khả năng với ý nghĩa “cái này thì làm được, còn cái kia thì không làm được”. Khi đó, trợ từ được dùng ở đây là [] thay cho []; còn trợ từ [] ở giữa là để nối 2 vế với nghĩa là “nhưng

Ví dụ:

  • ひらがな書けます、漢字書けません。

                  Chữ Hiragana thì tôi có thể viết nhưng chữ Hán thì không thể

  • テニスできます、スキー できません。

                 Tenis thì tôi chơi được nhưng trượt tuyết thì không

 

6. N1 N2 できます

Ý nghĩa: Ở N1 có N2 được hoàn thành

Cách dùng: Dùng để thể hiện sự hoàn thành của sự vật.

Chú ý: Trợ từ cho danh từ chỉ nơi chốn trong mẫu câu này là []

   Ví dụ:

  • 駅の前大きいスーパーができました 

     Trước cửa nhà ga, một siêu thị lớn đã được xây xong.

  • 大阪に しい 空港が できました。      

     Osaka một sân bay mới đã hoàn thành.

Trên đây là tổng hợp về ngữ pháp bài 27 của giáo trình Minna no Nihongo N5 trong tiếng Nhật dành cho các bạn mới học tiếng Nhật. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích được các bạn trên con đường chinh phục tiếng Nhật!

----------------------------------------------------------------

Tin liên quan