HỌC VIẾT CHỮ KANJI TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Theo nhiều người học tiếng Nhật, trong quá trình học, họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn về ngữ pháp, từ vựng, nghe, nói,… Và đặc biệt trở ngại lớn nhất chính là chữ Kanji. Để giúp các bạn học tiếng Nhật vượt qua trở ngại này, khỏi mất công nhớ cách viết của từng chữ Kanji. Cũng như tìm kiếm chữ Kanji ( bằng phương pháp vẽ ), thì trong bài ngày hôm nay, Kiến Minh sẽ đưa ra 9 quy tắc đơn giản để tất cả các bạn sẽ viết được chữ Kanji một cách dễ dàng nhất.

 1. Nét trên tới nét dưới, nét trái tới nét phải

Theo quy tắc chung, khi chúng ta viết chữ hán, những nét nằm ngang sẽ được viết từ trái sang phải còn những nét dọc sẽ được viết từ trên xuống dưới.

Ví dụ :

Đối với chữ nhất [] là một đường nằm ngang được viết từ trái qua phải.
Chữ nhị [] có 2 nét ngang cũng được viết ngang từ trái sang phải nhưng nét trên viết trước, nét dưới viết sau. Trong trường hợp này, cả 2 nét được viết từ trái qua phải nhưng nét nằm trên được viết trước.

Chữ tam [] có 3 nét, mỗi nét được viết từ trái qua phải, bắt đầu từ nét trên xuống nét dưới

Lưu ý : Quy tắc này cũng áp dụng cho trật tự các thành phần trong chữ kanji phức tạp hơn

Ví dụ :

Chữ [] có thể được chia thành 2 phần : Phần bên trái [] và phần bên phải []. Theo quy tắc chúng ta sẽ viết phần bên trái [] trước và phần bên phải [] sau.

 1. Các nét ngang viết trước, các nét dọc viết sau

Đối với các hán tự có nét ngang và nét dọc giao nhau thì chúng ta sẽ viết nét ngang rồi sau đó mới tới nét dọc

Ví dụ :

Chữ thập () có 2 nét : ngang và dọc. Nét ngang [] sẽ được viết đầu tiên, tiếp tục là nét sổ dọc để ra được chữ []

 1. Nét sổ thẳng, nét xuyên ngang chữ được viết sau cùng

Các chữ kanji có một nét kéo từ trên xuống dưới đi qua các nét khác được gọi là nét sổ thẳng. Trong kanji, thì nét sổ thẳng sẽ được viết sau cùng.

Ví dụ :

Chữ Sự [] có một nét sổ thẳng kéo dài từ trên xuống xuyên qua các nét khác được viết cuối cùng

 1. Nét xiên trái (nét phẩy) viết trước các nét xiên phải (nét mác)

Tương tự quy tắc một chúng ta đã được biết thì phải viết từ trái rồi mới đến phải, thì đối với các nét xiên cũng vậy, phải viết xuyên trái trước rồi mới tới xuyên phải

Ví dụ:

Chữ Văn [] sau khi viết bộ miên (cái nắp úp bên trên). Chúng ta sẽ viết nét sang trái trước sau đó mới viết nét sang phải.

 1. Viết phần giữa trước đối với các chữ kanji đối xứng

Đối với các chữ hán đối xứng theo chiều dọc thì chúng ta ưu tiên viết nét giữa trước rồi sau đó đến các nét đối xứng cũng theo quy tắc bên trái viết trước, bên phải viết sau

Ví dụ:  Chữ []

Chữ []

 1. Phần bao quanh bên ngoài viết trước, phần bên trong viết sau

Với các chữ Hán có khung bao quanh khép kín hoặc không khép kín thì chúng ta sẽ theo quy tắc ngoài vào trong hay nói cách khác là viết nét ngoài trước rồi mới viết phần bên trong

Ví dụ:

 Chữ []

 1. Đối với phần bao quanh, viết nét sổ dọc bên trái trước

Trong phần bao quanh, những nét sổ dọc bên trái được viết trước rồi mới đến các nét bao quanh bên ngoài.

Ví dụ :

Trong chữ [] và chữ [], ta viết nét dọc nằm bên trái (|) trước tiên, tiếp đến là đường nằm phía trên cùng rồi đến đường nằm bên phải (┐)

 1. Đối với phần bao quanh, nét dưới đáy được viết sau cùng

Đối với những thành phần bao quanh nằm dưới đáy của chữ kanji thường được viết sau cùng

Ví dụ:

Chữ  []

Chữ []

 1. Các nét chấm nhỏ sẽ được viết sau cùng

Những nét chấm nhỏ thường được viết sau cùng

Ví dụ:

Chữ  []

Trên đây là 9 quy tắc viết Kanji từ cơ bản đến nâng cao. Cách tốt nhât để chúng ta học Kanji nhanh nhớ, nhanh thuộc thì chúng ta không thể bỏ qua Bộ thủ. Bởi Bộ thủ không chỉ hỗ trợ bạn học viết dễ dàng hơn, mà còn giúp bạn hiểu thêm ý nghĩa của những câu chuyện đằng sau chữ Hán.

 

Bộ thủ trong tiếng Nhật là gì?

Bộ thủ tiếng Nhật là một bộ phận để cấu tạo nên chữ Hán. Một chữ Hán sẽ được cấu tạo từ một hay nhiều bộ Thủ ghép lại với nhau. Từ bộ thủ có thể đoán được sơ lược ý nghĩa của từ, vì vậy việc học bộ thủ rất quan trọng.

 

Tác dụng của các bộ thủ trong việc học chữ Hán

 • Phân chia các loại chữ Hán, căn cứ vào đó việc tra từ điển cũng dễ dàng hơn.
 • Người học có thể đoán nghĩa sơ lược của từ đó kể cả chưa học nghĩa của từ.

Trên đây là hướng dẫn cách viết chữ Kanji từ cơ bản đến nâng cao. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trên con đường chi phục tiếng Nhật!

---------------------------------------------------------------

 

Tin liên quan