「分かりません」Wakarimasen là gì? Cách sử dụng 「分かりません」Wakarimasen và「知りません」Shirimasen khác nhau như thế nào?

「分かりません」 Wakarimasen là gì ? 「知りません」Shirimasen là gì ?

「分かりません」 và「知りません」là phủ định của động từ 「分かる」và「知る」đều thể hiện việc không biết một thông tin, sự vật, hiện tượng hoặc một điều gì đó. 

Cách sử dụng 「分かりません」 Wakarimasen và 「知りません」Shirimasen

Tuy nhiên 「知りません」được sử dụng khi thể hiện việc không biết hoặc không tiếp nhận kiến thức, chủ đề mới mà người nói đang đề cập còn 「分かりません」được sử dụng trong hầu hết các ngữ cảnh, không gây hiểu lầm về việc bạn không quan tâm đến thông tin, vấn đề mà người nói đang đề cập đến; nói cách khác「分かりません」được dùng khi bạn đã và đang suy nghĩ về vấn đề được đề cập đến nhưng không tìm được câu trả lời.

Hãy xem qua các ví dụ để hiểu rõ hơn:

使い方が分からないので教えてください。

使い方を知らないので教えてください。

(Vì không biết cách dùng nên hãy chỉ cho tôi với)

Ở trường hợp này đều có thể sử dụng 「分かりません」 và「知りません」vì đều thể hiện việc không biết cách dùng một vật gì đó. 

 明日は土曜日ですね。あなたはどこで行きますか。

(Ngày mai là thứ 7 đấy. Bạn định đi đâu không?)

Nên dùng: まだ、分かりません (Tôi vẫn chưa biết nữa).

Không nên dùng: 「知りません」tôi không biết. Vì đây là câu nói về dự định và không yêu cầu về kiến thức hoặc thông tin thì việc sử dụng 「知りません」 sẽ không thích hợp.

Về ý nghĩa  thì 「知りません 」mang ý nghĩa không quan tâm, giống như việc từ bỏ trách nhiệm. Vì vậy mà nó mang ý nghĩa thiếu lịch sự hơn là 「分かりません.

Tin liên quan