HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA THỂ KHẢ NĂNG TRONG TIẾNG NHẬT

 

Thể khả năng trong tiếng Nhật bạn đã biết cách chia và sử dụng đúng chưa? Nếu chưa các bạn hãy c ùng Ki ến Minh đọc ngay bài viết này để có cách sử dụng tốt nhất nhé!

 

  1. Ý nghĩa: Có thể làm…(thể hiện khả năng, năng lực để thực hiện một việc nào đó)
  2. Cách chia động từ sang thể khả năng

  • Động từ nhóm I

Động từ nhóm I kết thúc là hàng chuyển sang hàng tương ứng để tạo thành thể khả năng.

ますます

ますます

てますます

ますます

ますます

 

  • Động từ nhóm II

Động từ nhóm II bỏ ます, thêm られますđể tạo thành thể khả năng

食べますべられます

寝ますられます

覚えます覚えられます

 

  • Động từ nhóm III

来ますchuyển thành こられます, しますchuyển thànhできます.

Động từ có dạng N + しますsẽ chuyển thành N + できます.

きますこられます

しますできます

食事ます食事できます

勉強します勉強できます

 

CHÚ Ý:

  • Các động từ như: (có), (hiểu) và (biết) đã có nghĩa khả năng nên không cần chia về thể khả năng nữa.
  • Động từ thể khả năng là động từ nhóm II, nên khi chia sang các thể khác theo quy tắc của động từ nhóm II

行けます行ける

話せんでした話せなかった

調べられました調べれた

こられませんこられない

Trên đây là hướng dẫn về cách chia thể kh ả n ăng trong tiếng Nhật, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trên con đường chinh phục tiếng Nhật.

----------------------------------------------------------------

Tin liên quan